• logo
  • shakarim
    u n i v e r s i t y
Білім беру бағдарламалары
6B08302 - Аңшылықтану және аң шаруашылығы
B079 Орман шаруашылығы білім беру бағдарламаларының тобы 6В08 Ауылшаруашылығы және биоресурстар білім беру саласына кіреді.