• logo
  • shakarim
    u n i v e r s i t y
news

БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ҚЫЗМЕТІН ЫНТАЛАНДЫРУ

2023-09-07 | Жаңалықтар

        Білім мен дағдыларды табысты меңгеруді қамтамасыз ету білім алушылар үшін өте маңызды. Мысалы, "Ауыл шаруашылығы және биоресурстар" кафедрасында, ветеринария және агроменеджмент факультетінде, "Мамандыққа кіріспе" пәні бойынша сабақтар өткізу кезінде, ЛРО-302 тобында, 6В08303 - "Орман ресурстары және аңшылықтану" білім беру бағдарламасында, бірінші күннен бастап жаңадан құрылған студенттер зертханалық-әдістемелік жұмыстарды жүргізу кезінде оқытудың әртүрлі әдістерімен танысады. Университетте ПОҚ оқытудың 50-ден астам әдісін қолданады. Бүгінгі таңда жоғары оң мотивация білім алушының қабілеттері жеткіліксіз болған жағдайда өтемдік фактор рөлін атқарады. Арнайы білімге, дағдыларға ие болу ғана емес, сонымен қатар жетістіктер мен жетістіктерге деген қажеттілікті сезіну маңызды. Бірінші аптаның қорытындысында білім алушылардан барлық пәндер олардың кәсіби қызметінде шынымен пайдалы болатынын есту өте жақсы болды. Студенттер көмекке, материалды түсіндіруге, қызығушылық тудыратын кәсіби және жалпы мәдени мәселелерді талқылауға жүгіне алады. Студенттің жетістіктерін мойындау және мақұлдау студенттің өзіне деген сенімділігін арттырады, оның ішкі мотивациясын және тағы да осындай нәтижеге жетуге деген ұмтылысын арттырады. Оқытушы және эдвайзер ретінде Шәкәрім университетінің профессорлық-оқытушылық құрамы кәсіби бағдарланған тұлғаны дұрыс қалыптастыру және дамыту үшін барлық жағдайларды тиімді жасайды, осылайша студенттің білікті маман ретінде қалыптасуына ықпал етеді деп санаймын! "Орман ресурстары және аңшылыктану" білім беру бағдарламасының менеджері Джаманова Г. И.

Бөлісу